סערטיפיקאַץ

באַווייַזן (1)
RFTGREYG
TGFRWSTGW
באַווייַזן (3)